E-maildisclaimer

Disclaimer emails Vanesch Verf Groep

Onderstaande disclaimer van Vanesch Verf Groep is op al onze e-mailberichten van toepassing.
De inhoud van deze e-mail is uitsluitend bestemd voor bovenvermelde geadresseerde(n). Gebruik van de inhoud ervan door anderen zonder toestemming van de afzender of geadresseerde, is onrechtmatig. Mocht deze mail ten onrechte bij u terecht gekomen zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk direct contact met ons op te nemen onder +31(0)297 23 09 99. Vanesch Verf Groep doet al het mogelijke de verspreiding van computervirussen tegen te gaan, maar aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die veroorzaakt wordt als gevolg van een door of bij deze mail verzonden virus of anderszins schadelijke attachments.
 
Op alle diensten en/of (andere) werkzaamheden zijn toepasselijk de algemene voorwaarden van Vanesch Verf Groep, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website www.spectrumverf.nl.
Inschrijvingsnummer KvK 63254069.
 
The following disclaimer of Vanesch Verf Groep apply to all our emails.
This e-mail is confidential and may contain legally privileged information, intended only for the use of the addressee. You should not distribute its contents to any other person. If you are not the intended recipient, please notify the sender above mentioned immediately. Phone number +31(0)297 23 09 99. Vanesch Verf Groep maintains active anti-virus policies and accepts no liability for any damage which may be caused by any virus transmitted by this e-mail or any attachments thereto.
 
The General Terms and Conditions, as published on our website www.spectrumverf.nl, of Vanesch Verf Groep, which include a clause limiting liability, apply to all services and / or (other) activities supplied.

Disclaimer emails De Maesschalck Verf

Onderstaande disclaimer van De Maesschalck Verf is op al onze e-mailberichten van toepassing.

De inhoud van deze e-mail is uitsluitend bestemd voor bovenvermelde geadresseerde(n). Gebruik van de inhoud ervan door anderen zonder toestemming van de afzender of geadresseerde, is onrechtmatig. Mocht deze mail ten onrechte bij u terecht gekomen zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk direct contact met ons op te nemen onder +32(0)53 66 22 70. De Maesschalck Ver doet al het mogelijke de verspreiding van computervirussen tegen te gaan, maar aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die veroorzaakt wordt als gevolg van een door of bij deze mail verzonden virus of anderszins schadelijke attachments. Op alle diensten en/of (andere) werkzaamheden zijn toepasselijk de algemene voorwaarden van De Maesschalck Ver, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website www.demaesschalckverf.be.

The following disclaimer of De Maesschalck Ver apply to all our emails.

This e-mail is confidential and may contain legally privileged information, intended only for the use of the addressee. You should not distribute its contents to any other person. If you are not the intended recipient, please notify the sender above mentioned immediately. Phone number +32(0)53 66 22 70.. De Maesschalck Vermaintains active anti-virus policies and accepts no liability for any damage which may be caused by any virus transmitted by this e-mail or any attachments thereto. The General Terms and Conditions, as published on our website www.demaesschalckverf.be, of Vanesch Verf Groep, which include a clause limiting liability, apply to all services and / or (other) activities supplied.